• İMAR PLANI TADİLATI
  • İMAR PLANI TADİLATI
  • İMAR PLANI TADİLATI

İMAR PLANI TADİLATI

T.C.

TOKAT / PAZAR

ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konu : İmar Planı Tadilatı

Belediyemiz Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 35 sayılı Kararı gereği Belediyemiz 1/1000 ölçekli imar planının 30 L IVb paftasında 28 900 - 29 100 (x) , 29 500 – 29 800 (y) koordinat değerleri arasında kalan 1.0 ha alanda Yetkili Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ( PIN: UIP: 33142,2)’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesine istinaden 05.10.2018-05.11.2018 tarihleri arasında 30 günlük askıya çıkarılmıştır.