• İMAR PLAN TADİLATI
  • İMAR PLAN TADİLATI
  • İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

Belediyemiz 1/1000 ölçekli imar planının 30 L III a paftasında 28 700-29 000 (x), 29 800-30 000 (y) koordinat değerleri arasında kalan 0,7 ha alanda Kazova mahallesi 101 Ada 4-6-7-9 numaralı parsellerde Sağlık Tesisi Alanı oluşturmak için Yetkili Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8b Maddesine istinaden 15.10.2020-15.11.2020 tarihleri arasında 30 günlük sürede askıya çıkarılmıştır.