• İMAR PLAN TADİLATI
  • İMAR PLAN TADİLATI
  • İMAR PLAN TADİLATI
  • İMAR PLAN TADİLATI

İMAR PLAN TADİLATI

Tokat ili, Pazar ilçesi, Üzümören Beldesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yakabağları Mevkii, 114 Ada 189 Numaralı Parselin 1/1000 ölçekli imar planının H36D04B2C paftasında 4 456 100– 4 456 300 (x) - 516 800– 517 000 (y) koordinat değerleri arasında yaklaşık 0.58 ha alanda; Cami ve Kuran Kursu Alanı olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8b Maddesi gereğince oy birliği ile kabuledilmiş olup;04.09.2023 ile 04.10.2023 tarihleri arasında bir aylık askıya çıkarılmıştır.