SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

TOKAT/PAZAR/ÜZÜMÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 YILI ŞEF UNVANI İÇİN KESİN OLMAYAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ
İlan Edilen Kadro Sayısı: 1
Yedek Sayısı 1
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Aday Sayısı 1
Sözlü Sınava Katılan Aday Sayısı 1
S/N ADI SOYADI TOPLAM HİZMET ÖĞRENİM YAZILI SÖZLÜ BAŞARI
SÜRESİ DURUMU PUANI PUANI PUANI
1 Murat ARSLAN 16 YIL, 9 AY, 3 GÜN Fakülte 78,33 92,6 85.46
2
Toplam Hizmet Süresi ve Öğrenim durumu sütunlarındaki bilgiler 02/11/2018 Tarihi itibariyle
değerlendirilmeye alınmıştır.
Puanları eşit adayların başarı puan sıralamaları Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17'
nci maddesinin ikinci fıkra hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Yönetmeliğin14'ncü maddesine göre sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar
başarılı sayılır.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında dilekçe ile sınav
kuruluna yapılacaktır.
Sözlü sınava yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra sözlü sınava tabi unvanlar için;
kesinleşmiş başarı puan sıralamalarına göre oluşturulacak asil ve yedek başarı listeleri Belediye
internet sitesinde ilan edilecektir.