SÖZLÜ SINAV İLANI

04/07/2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 23/09/2018 tarihinde yapılmış; Sınav sonuçları 12/10/2018 tarihi itibariyle İller İdaresi Genel Müdürlüğü internet adresinde yayınlanmıştır. Belediyemiz Norm Kadro Kütüğünde boş bulunan 5’nci dereceli Şef kadrosu için 07.11.2018 Çarşamba günü saat 10:00 da Üzümören Belediye Başkanlığında sözlü sınav yapılacaktır. İlgililere ilanen duyrulur.