• İMAR TADİLATI

İMAR TADİLATI

Belediyemiz 1/1000 ölçekli imar planının 30 LIII d paftasında 28 200 -28 300 (x) , 30 200 -30 300 (y) koordinat değerleri arasında, Yeşildere Mahallesinde 4216-4222-4243-4251 nolu parsellerin arasında kalan kadastral boşlukta, 4223 parselin doğusunda bulunan 4242 parselin konut alanına dahil edilmesine yönelik Yetkili Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ( PIN: UIP: 33142,1)’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesine istinaden 19.06.2018-19.07.2018 tarihleri arasında 30 günlük askıya çıkarılmıştır.