• 114 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 68, 69 ve 70 Numaralı Parsellerde İmar Tadilatı
  • 114 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 68, 69 ve 70 Numaralı Parsellerde İmar Tadilatı
  • 114 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 68, 69 ve 70 Numaralı Parsellerde İmar Tadilatı
  • 114 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 68, 69 ve 70 Numaralı Parsellerde İmar Tadilatı

114 Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 68, 69 ve 70 Numaralı Parsellerde İmar Tadilatı

Belediyemiz Meclisinin 07.06.2022 tarih ve 24 sayılı kararına gereği Tokat ili, Pazar ilçesi, Üzümören Belediyesi Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yakabağları Mevkii,114 ada 8-9-10-11-12-13 ve 68-69-70 Numaralı Parsellerde, ITRF 96-36/3 koordinat sisteminde , 4 556 100 – 4 556 400 (x) , 516 800 – 517 200 (y) koordinat değerleri arasında 0.6 ha ve 0.1 ha alanlarda park alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesi, Bu doğrultuda 114 ada 8-9-10-11-12-13 ve 68-69-70 numaralı parsellerde yetkili şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8b Maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiş olup bir aylık askıya çıkarılmıştır.